• Gymnastikopvisning i UKFC
  • Kom i form m/k
  • Ghana dag 2012
  • Modeshow 2011
  • Motion på tværs
  • Motion på tværs

Velkommen til Ulbjerg Kultur - og Fritidscenter

Indstillede personer til repræsentantskabet for 2017/18 er nu offentliggjort. Det samme gælder personer på valg til bestyrelsen. Se under denne side.

Praktiske oplysninger

Medlemmer af motionscentret har ved brug af nøglekort adgang hertil på alle ugens dage fra kl. 6.00 - 23.00.

Før kl. 7.00 og efter kl. 21.30 vil adgang fra indgangspartiet til aktivitetshallen og caféområdet kræve medlemsskab og brug af nøglekort.

I de timer, Ulbjerg Skole bruger aktivitetshallen til undervisningsbrug - se opslag -, bedes omklædning venligst foretaget i enten toilet -eller bruserummet i indgangspartiet til centret.

Centret er åbent hele året også i ferieperioder. Private, forenings- og firmahold/ grupper har altid mulighed for at leje aktivitetshallen i ledige timer ogdage i weekender.

Computerne i IT - Caféen er lukket ned i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 på skolens undervisningsdage. Indtil videre vil computerne ikke være installeret.

Informationsfolder for 2016-17 er i august 2016 husstandsomdelt i Ulbjerg - Lynderup - Låstrup området.


Booking af lokaler og instruktioner i motionscenter

Bestyrelsen har besluttet, at Conventus skal anvendes til reservation af lokaler samt tilmelding til deltagelse i træning i motionscenter, volleyball m.m. Den edbmæssige udvikling af samspillet mellem booking og nøglekortsystemet tager længere tid end forventet. På nuværende tidspunkt kan der ikke udmeldes et tidspunkt, hvor Conventus vil være fuldt implementeret. Kan man således ikke få sit ønske registreret ved brug af Online Booking, så anvend den sikre metode - tag telefonen og ring eller mail til den, der står nævnt som kontaktperson. 

Udlejning af aktivitetshallen

som kan opdeles i en 1/3 og 2/3, og mødelokaler sker indtil online booking fungerer ved henvendelse til:

Niels Højer    tlf. 8669 7172 / mobil 3049 2062

Motionscentret

Der er kun adgang til motionscentret for medlemmer.  Der henvises i øvrigt til gældende ordensregler, som udleveres ved indmeldelse. Medlemskabet er personligt, så nøglekort må ikke overdrages til andre, ligesom der ikke må medtages gæster i motionscentret. Overtrædelse vil medføre bortvisning og inddragelse af nøglekort.

Endvidere gælder der særlige regler for træning, når man er mellem 12 og 16 år, se under sektion "Motionscenter/Unge mellem 12 - 16 år"

Fitness

Fra 26. september 2016 og indtil udgangen af marts 2017 er der fast intruktør til stede i motionscentret på følgende tidspunkter:

- Mandag                             kl. 19.00 - 20.30

- Tirsdag                              kl. 11.00 - 12.00

- Tirsdag                             kl. 19.00 - 20.30

-Torsdag                             kl. 19.00 - 20.30

Aftale om instruktion med motionscentrets instruktører kan træffes enten ved personlig henvendelse eller
på tlf. 23 98 31 36 i det tidsrum, hvor der er fast intruktør til stede.

Aftale om såvel instruktion som afhentning af nøglekort kan dog altid træffes med nedennævnte:

          
      Annette Mindegaard         86 69 72 86
 
      Kurt Johansen                  23 30 19 30

Brugere, der ønsker medlemskab bedes orientere sig herom under sektion" "Motionscenter/Fitness".

Spinning - lørdagsholdet er indstillet

Der er ikke spinning om lørdagen fra 1. marts 2017.

Se venligst nærmere om hold m.m. i den omtalte informationsfolder samt under sektion "Motionscenter/Spinning". Såfremt der bliver oprettet nye hold eller et hold bliver nedlagt, vil det fremgå af opslag i centret samt af hjemmesiden.

Logo på gavlen ud mod parkeringspladsen

Der er den 12. april 2016 opsat logo designet af Line Lykke Nielsen, Ulbjerg, og økonomisk støttet af Gedsted Spare - og Lånekasses Fond.Senest opdateret: Onsdag, 15. marts 2017 10:38

Arrangementer

Ingen begivenheder
Gå til toppen