• Gymnastikopvisning i UKFC
  • Kom i form m/k
  • Ghana dag 2012
  • Modeshow 2011
  • Motion på tværs
  • Motion på tværs

Velkommen til Ulbjerg Kultur - og Fritidscenter

Logo på gavlen ud mod parkeringspladsen

Der er den 12. april 2016 opsat logo designet af Line Lykke Nielsen, Ulbjerg, og økonomisk støttet af Gedsted Spare - og Låneksses Fond. 

Så tager vi cyklerne frem igen!

Spinningssæsonen 2015/16 er slut. Der er igen tid til at nyde den friske luft med ugentlige cykleture fra Ulbjerg Kultur - og Fritidscenter.  Der er opstart tirsdag den 19. april 2016 kl. 18.00. Der satses på, at der bliver to hold, som cykler i ca. 1 1/2 time med efterfølgende socialt samvær. Ruterne aftales fra gang til gang.

Alle er velkomne, og man møder bare op.

Praktiske oplysninger

Medlemmer af motionscentret har ved brug af nøglekort adgang hertil på alle ugens dage fra kl. 6.00 - 23.00.

Før kl. 7.00 og efter kl. 21.30 vil adgang fra indgangspartiet til aktivitetshallen og caféområdet kræve medlemsskab og brug af nøglekort.

I de timer, Ulbjerg Skole bruger aktivitetshallen til undervisningsbrug - se opslag -, bedes omklædning venligst foretaget i enten toilet -eller bruserummet i indgangspartiet til centret.

Centret er åbent hele året også i ferieperioder. Private, forenings- og firmahold/ grupper har altid mulighed for at leje aktivitetshallen i ledige timer ogdage i weekender.

Computerne i IT - Caféen er lukket ned i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 på skolens undervisningsdage.

Informationsfolder for 2015-16 er i august 2015 husstandsomdelt i Ulbjerg - Lynderup - Låstrup området.


Booking af lokaler og instruktioner i motionscenter

Bestyrelsen har besluttet, at Conventus skal anvendes til reservation af lokaler samt tilmelding til deltagelse i træning i motionscenter, volleyball m.m. Den edbmæssige udvikling af samspillet mellem booking og nøglekortsystemet tager længere tid end forventet. På nuværende tidspunkt kan der ikke udmeldes et tidspunkt, hvor Conventus vil være fuldt implementeret. Kan man således ikke få sit ønske registreret ved brug af Online Booking, så anvend den sikre metode - tag telefonen og ring eller mail til den, der står nævnt som kontaktperson. 

Udlejning af aktivitetshallen

som kan opdeles i en 1/3 og 2/3, og mødelokaler sker indtil online booking fungerer ved henvendelse til:

Niels Højer    tlf. 8669 7172 / mobil 3049 2062

Motionscentret

Der er kun adgang til motionscentret for medlemmer.  Der henvises i øvrigt til gældende ordensregler, som udleveres ved indmeldelse. Medlemskabet er personligt, så nøglekort må ikke overdrages til andre, ligesom der ikke må medtages gæster i motionscentret. Overtrædelse vil medføre bortvisning og inddragelse af nøglekort.

Endvidere gælder der særlige regler for træning, når man er mellem 12 og 16 år, se under sektion "Motionscenter/Unge mellem 12 - 16 år"

Fitness

Fra 1. april 2016 og indtil udgangen af september 2016 er der ikke fast intruktør til stede i motionscentret.

Aftale om såvel instruktion som afhentning af nøglekort kan dog altid træffes med nedennævnte:

          
      Annette Mindegaard         86 69 72 86
 
      Kurt Johansen                  23 30 19 30

Brugere, der ønsker månedsmedlemskab i sommerperioden bedes orientere sig herom under sektion" "Motionscenter/Fitness".

Spinning 

Se venligst nærmere om hold m.m. i den omtalte informationsfolder samt under sektion "Motionscenter/Spinning". Såfremt der bliver oprettet nye hold eller et hold bliver nedlagt, vil det fremgå af opslag i centret samt af hjemmesiden.

 


Senest opdateret: Onsdag, 13. april 2016 09:35

Arrangementer

Ingen begivenheder
Gå til toppen