• Gymnastikopvisning i UKFC
  • Kom i form m/k
  • Ghana dag 2012
  • Modeshow 2011
  • Motion på tværs
  • Motion på tværs

Velkommen til Ulbjerg Kultur - og Fritidscenter

Modeshow og fællesspisning 

Som i tidligere år vil der blive afholdt modeshow og fællesspisning. I 2017 er det 1. september kl. 18.30.  

Nærmere information følger i begyndelse af august 2017. Men sæt allerede nu X i kalenderenSmile 

Praktiske oplysninger

Medlemmer af motionscentret har ved brug af nøglekort adgang hertil på alle ugens dage fra kl. 6.00 - 23.00.

Før kl. 7.00 og efter kl. 21.30 vil adgang fra indgangspartiet til aktivitetshallen og caféområdet kræve medlemsskab og brug af nøglekort.

I de timer, Ulbjerg Skole bruger aktivitetshallen til undervisningsbrug - se opslag -, bedes omklædning venligst foretaget i enten toilet -eller bruserummet i indgangspartiet til centret.

Centret er åbent hele året også i ferieperioder. Private, forenings- og firmahold/ grupper har altid mulighed for at leje aktivitetshallen i ledige timer og dage i weekender.

Computerne i IT - Caféen er lukket ned i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 på skolens undervisningsdage. Der er 4 computere til rådighed. De er geninstalleret den 1. juli 2017.

Informationsfolder for 2017-18  vil blive husstandsomdelt i Ulbjerg - Lynderup - Låstrup området i slutningen af august 2017.

Booking af instruktioner, fornyelse af kontingent i motionscenter.

Bestyrelsen har for et par år siden besluttet, at Conventus skal anvendes til tilmelding til deltagelse i træning i motionscenter, volleyball m.m. Systemet er langt om længe færdigudviklet, så online booking kan foretages af brugerne af motionscenter og volleyball. Kan man mod forventning ikke få sit ønske registreret ved brug af Online Booking, så anvend den sikre metode - tag telefonen og ring eller mail til den, der står nævnt som kontaktperson. 

Bemærk venligst at alle tidligere brugere af motionscentret skal ved første fornyelse af et kontingent tilmelde sig som ny bruger i Conventus.

Bemærk endvidere at systemet ikke kan håndtere "pause". Ønsker man en pause i brug af motionscentret, skal dette afpasses via den peirode, et givet kontingent dækker. 

Udlejning af aktivitetshallen

som kan opdeles i en 1/3 og 2/3, og mødelokaler sker indtil online booking fungerer ved henvendelse til:

Niels Højer    tlf. 8669 7172 / mobil 3049 2062

Motionscentret

Der er kun adgang til motionscentret for medlemmer.  Der henvises i øvrigt til gældende ordensregler, som udleveres ved indmeldelse. Medlemskabet er personligt, så nøglekort må ikke overdrages til andre, ligesom der ikke må medtages gæster i motionscentret. Overtrædelse vil medføre bortvisning og inddragelse af nøglekort.

Endvidere gælder der særlige regler for træning, når man er mellem 12 og 16 år, se under sektion "Motionscenter/Unge mellem 12 - 16 år"

Fitness

Fra 26. september 2016 og indtil udgangen af marts 2017 er der fast intruktør til stede i motionscentret på følgende tidspunkter:

- Mandag                             kl. 19.00 - 20.30

- Tirsdag                              kl. 11.00 - 12.00

- Tirsdag                             kl. 19.00 - 20.30

-Torsdag                             kl. 19.00 - 20.30

Aftale om instruktion med motionscentrets instruktører kan træffes enten ved personlig henvendelse eller
på tlf. 23 98 31 36 i det tidsrum, hvor der er fast intruktør til stede.

Aftale om såvel instruktion som afhentning af nøglekort kan dog altid træffes med nedennævnte:

          
      Annette Mindegaard         86 69 72 86
 
      Kurt Johansen                  23 30 19 30

Brugere, der ønsker medlemskab bedes orientere sig herom under sektion" "Motionscenter/Fitness".

Spinning 

Der er ikke spinningshold fra 31. marts 2017. Sæsonstart ligger omkring 1. oktober, se opslag og den husstandsomdelte folder, som kommer ultimo august 2017.

Logo på gavlen ud mod parkeringspladsen

Der er den 12. april 2016 opsat logo designet af Line Lykke Nielsen, Ulbjerg, og økonomisk støttet af Gedsted Spare - og Lånekasses Fond.Senest opdateret: Mandag, 10. Juli 2017 09:51

Arrangementer

Ingen begivenheder
Gå til toppen